Listy grupowe uczestników znajdują się na tablicy informacyjnej w placówce.

Plan zajęć (pdf)