Dział Sztuki Wizualnej

Rozwijamy zdolności, umiejętności i wyobraźnię plastyczną młodych twórców poprzez różnorodne formy działań plastycznych. Uczestnicy naszych zajęć biorą udział w licznych konkursach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Ponadto mają okazję do prezentacji swoich osiągnięć artystycznych podczas cyklicznych wystaw w Pałacu Młodzieży.

Zajęcia realizowane są w następujących pracowniach:

 • Pracownia ceramiki
 • Pracownia rysunku i malarstwa
 • Pracownia wychowania przez sztukę
 • Pracownia witrażu i rękodzieła
 • Pracownia dekoracji plastycznych
 • Pracownia dziecięcej twórczości plastycznej
 • Pracownia plastyki dziecięcej i młodzieżowej
 • Teatr plastyczny
 • Pracownia fotografii artystycznej
 • Pracownia eko-sztuki

 

Dział Wokalno-Instrumentalny

Zajmujemy się wszechstronnym rozwojem dzieci i młodzieży w zakresie edukacji wokalnej i instrumentalnej. Dajemy uczestnikom zajęć możliwość prezentowania swoich umiejętności podczas koncertów, prezentacji artystycznych w Pałacu Młodzieży oraz podczas różnorodnych imprez organizowanych na rzecz środowiska lokalnego. Ponadto młodzi artyści z sukcesami uczestniczą w licznych konkursach i festiwalach na terenie całego kraju.

Zajęcia realizowane są w następujących pracowniach:

 • Pracownia wokalna
 • Pracownia zespołów rockowych z elementami realizacji dźwięku
 • Pracownia muzyki dawnej
 • Pracownia gitary klasycznej
 • Pracownia gitary elektrycznej
 • Pracownia instrumentów klawiszowych
 • Pracownia perkusji
 • Pracownia fletu podłużnego

 

Dział Teatru, Tańca i Rytmiki

Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia w zakresie wielu stylów tanecznych, różnych form ekspresji teatralnej oraz edukacji muzycznej.  Wspieramy dzieci i młodzież w odkrywaniu ich indywidualnych zasobów i  talentów oraz uczymy współpracy w zespołach. Prowadzimy zajęcia w grupach na różnych poziomach zaawansowania. Okazją do zaprezentowania swoich umiejętności są liczne pokazy na terenie Pałacu Młodzieży oraz podczas wielu imprez realizowanych na rzecz środowiska lokalnego. Nasi uczestnicy prezentują się również na wielu konkursach 
i festiwalach na terenie całego kraju zdobywając liczne nagrody.

Zajęcia realizowane są w następujących pracowniach:

 • Pracownia hip hopu
 • Pracownia tańca estradowego
 • Pracownia dancehall
 • Pracownia tańca z przyborem
 • Pracownia tańca towarzyskiego
 • Pracownia rytmiki i umuzykalnienie
 • Pracownia teatru dziecięcego
 • Pracownia teatru młodzieżowego
 • Pracownia teatru tańca

 

Dział Nauki, Kultury i Profilaktyki

Wspieramy uczestników w rozwijaniu ich kompetencji związanych z szeroko rozumianą edukacją szkolną. Rozwijamy umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania, kształcenie umiejętności redagowania tekstów literackich przeznaczonych do publikacji w Internecie. Rozwijamy umiejętności posługiwania się technologią informatyczną. Obejmujemy opieką dzieci mające trudności adaptacyjne umożliwiając im - poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności - eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie oraz budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

Zajęcia realizowane są w następujących pracowniach:

 • Pracownia języka angielskiego
 • Pracownia języka francuskiego
 • Pracownia języka niemieckiego
 • Pracownia kreacji literackich i bloga
 • Pracownia treningów kreatywnych na bazie słowa
 • Pracownia informatyczna
 • Klub Profilaktyczny

 

Dział Współpracy ze Środowiskiem i Rekreacji

Dla najmłodszych Gdańszczan oferujemy zajęcia klubowe, które pozwalają na wszechstronny rozwój ich kompetencji społecznych, językowych, artystycznych. Dla nieco starszych, którzy lubią aktywnie spędzać czas wolny, oferujemy różnorodną działalność sportową i rekreacyjną. Z sukcesami bierzemy udział w wielu zawodach sportowych na terenie całego kraju. 

Zajęcia realizowane są w następujących pracowniach:

 • Klub 3-latka
 • Klub 4-latka
 • Pracownia judo
 • Pracownia karate
 • Pracownia żeglarska
 • Pracownia gier i zabaw rekreacyjnych

 

Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej

Specyfiką działu jest prowadzenie wielopłaszczyznowej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz środowiska lokalnego. Jesteśmy organizatorami wielu konkursów, zawodów, przeglądów, festiwali o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Działania te pozwalają na wymianę doświadczeń, wiedzy i umiejętności nauczycieli różnych placówek. Dbamy również o kształtowanie świadomego uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. Ponadto zajmujemy się organizowaniem i koordynowaniem wystaw, pokazów, prezentacji artystycznych dla środowiska lokalnego.

Zadania realizowane są w następujących pracowniach:

 • Pracownia komunikacji społecznej
 • Pracownia multimedialna
 • Pracownia preazentacji muzycznych
 • Pracownia prezentacji artystycznych
 • Pracownia prezentacji scenicznych
 • Młodzieżowe Studio Nagrań