Zespoły muzyki dawnej, flet podłużny

Zespoły wokalno- instrumentalne muzyki dawnej.

Zespół fletów prostych AS

poniedziałek   15.00 - 16.35
piątek 16.40 - 18.15


Zespół AMICORUM

środa 16.40 - 18.15
czwartek        16.40 - 18.15

 

Nauka gry na flecie prostym. Przygotowanie do gry w zespołach fletowych.

grupa 1  poniedziałek   13.20 - 14.55
   wtorek  14.10 - 15.45
   piątek  15.50 - 16.35
grupa 2  środa  15.50 - 16.35
   czwartek  14.10 - 16.35
   piątek  18.20 - 19.05

 
Zajęcia prowadzi Magdalena Warżawa