Pracownia dekoracji plastycznych

Pracownia dekoracji plastycznych dla uczestników w wieku 6-16 lat.