Rytmika i umuzykalnienie

Rytmika dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 6-7 lat