Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia po II etapie podane
do wiadomości 6 lipca 2018, po godzinie 16.00, w placówce!