Pałac Młodzieży zaprasza
Autor zdjęcia: Adam Warżawa.
Zapraszamy do nowej pracowni
Zapraszamy do nowych pracowni
PIEŚŃ O NARODZENIU PAŃSKIM
Kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w wykonaniu pracowni wokalno-instrumentalnych Pałacu Młodzieży w Gdańsku