przewodnicząca - Aneta Krokoszyńska
wiceprzewodnicząca - Gabriela Myślak

Rada Rodziców
przy Pałacu Młodzieży
80-826 Gdańsk
ul. Ogarna 56
tel. (fax) 58 301-40-09, 58 301-60-07

KONTO: PKO BP S.A.
III o/Gdańsk
49 1020 1811 0000 0602 0015 1589

Od 24 listopada 2017 kasa RR nieczynna do odwołania.
Wpłat prosimy dokonywać bezpośrednio na konto RR.

A. Giętkowska- Liguz - wokal: 15 - 19.01.2018 r.

M. Grzęda - ceramika : 18.01.2018 r.