przewodnicząca - Aneta Krokoszyńska
wiceprzewodnicząca - Gabriela Myślak

Rada Rodziców
przy Pałacu Młodzieży
80-826 Gdańsk
ul. Ogarna 56
tel. (fax) 58 301-40-09, 58 301-60-07

KONTO: PKO BP S.A.
III o/Gdańsk
49 1020 1811 0000 0602 0015 1589

Kasa czynna:
wtorek, środa, piątek godz. 12.00 - 17.00 pokój nr 6A (parter).

 

M.Leśko-Mikołajczyk  - Teatr Tańca :  22.11. - 23.11.2017 r. 

T. Tomczyk - taniec - 20.11.2017 r.

M. Warżawa - flety - 21 - 24.11.2017 r.