Rada Rodziców:

przewodnicząca - Małgorzata Ugorenko
wiceprzewodniczący - Tomasz Krueger

Rada Rodziców
przy Pałacu Młodzieży
80-826 Gdańsk
ul. Ogarna 56
tel. (fax) 058 301-40-09, 058 301-60-07

KONTO: PKO BP S.A.
III o/Gdańsk
49 1020 1811 0000 0602 0015 1589

Kasa czynna:
wtorek, środa, piątek godz. 12.00 - 17.00 pokój nr 6A (parter).

J. Kalisz - taniec - 31.08. - 22.09.2017 r.
M. Krakowiak - rysunek i malarstwo  - 1.09. - 4.10.2017 r.

S.Szczygłowski - zaj .literackie i blog - 4.09.- 26.09.2017

W.Duchowska - zaj.umuzykalniające - 2.10.20117 r.

M.Wojciechowska-Orszulak - teatr - 18.09.-16.10.2017 r.(zastępstwo: Aleksandra Kornacka i Tomisław Ryczko)

M.Pomykała - gitara - 27.09.2017 r.