Klub 4 latka

KLUB KREATYWNOŚCI MALUCHA - Klub 4-5 latka.
Zajęcia ogólnorozwojowe, logorytmika, zajęcia plastyczne, ceramiczne, językowe, rozwijanie ekspresji twórczej dziecka.

 

Zajęcia prowadzi Małgorzata Bogut