Promocja, Edukacja i Animacja Kulturalna

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
K. Kędzioł 15.00-20.00  14.00 – 19.30 13.30 – 19.30 14.30 – 19.30  16.00 – 19.30
J. Kalisz 14.00 – 18.00  14.00 – 19.00   14.00 – 17.30  
W. Krakus  16.05 – 19.05  16.05 – 20.05   16.05 – 20.05 16.00-17.30 
M. Nejman 09.00 -13.00 14.00 -17.30     14.30 – 19.30
T. Ryczko   14.00 – 19.30 10.00 – 14.00   10.00 – 13.00